• W czasach rewolucji francuskiej aż 75% Francuzów używało języka innego niż francuski jako języka ojczystego.
  • Więcej ludzi mówi po francusku w Kinszasie (stolicy Demokratycznej Republiki Konga) niż w Brukseli. Jest to drugie, po Paryżu, miasto pod względem ilości osób mówiących po francusku.
  • Mayday, określenie przyjęte na całym świecie jako sygnał wzywania pomocy, pochodzi od francuskiego m’aidez.

Francuski należy do rodziny języków romańskich, które swoje korzenie mają w łacinie pospolitej – odmianie łaciny, którą posługiwała się zdecydowana większość mieszkańców Imperium Rzymskiego. Wraz z upływem czasu, francuski zyskiwał na popularności. Za sprawą takich artystów jak Molier stał się jednym z najważniejszych języków sztuki. Dziś francuski jest oficjalnym językiem w 29 krajach.

Dziś francuskim włada ok. 275 milionów ludzi, z których ok. 50% znajduje się w Afryce Subsaharyjskiej lub Północnej. Międzynarodowa Organizacja Frankofonii szacuje, że w roku 2050 liczba ta wzrośnie nawet do 700 milionów!